«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που θέτει για την προώθηση της ανάπτυξης και της αλληλεγγύης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχει ξεκινήσει σχετικές δράσεις μέσω του νέου του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

Το πρόγραμμα αφορά στην κατασκευή έργων ιδίως στους τομείς των υποδομών, της ψηφιακής σύγκλισης, της βιώσιμης ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας και ειδικότερα την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού, καθώς και για την εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι: οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, οι  Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης της Χώρας

Οι Ενεργές Προσκλήσεις του Προγράμματος αφορούν τις θεματικές ενότητες:

  • Υποδομές Ύδρευσης
  • Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων
  • Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία
  • Αστική Αναζωογόνηση
  • Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος
  • Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η 31 Δεκεμβρίου 2020

Η Εταιρείας μας, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους δυνητικούς δικαιούχους πελάτες μας για την σύνταξη, αλλά και την υποβολή ενός ολοκληρωμένου φακέλου έργου προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».